Sangla turbabrikett 10kg

HIND

1 pakk (10kg)                  €     2,20
42 pakki alusel (420kg)   €   89,00
84 pakki alusel (840kg)   € 159,00

25 või enama paki tellimisel transport Tallinnas ja Harjumaal TASUTA!

Turbabrikett on sõelutud ja kuivatatud freesturbast suure rõhu all pressitud tihedad korrapärase kujuga briketid. Turbabrikett on väga hea küttematerjal eelkõige pliidi all ja eramute kateldes, sobib põletamiseks ka gaasikateldes.

Kütteväärtus 4,5 – 4,6 MWh/t
Väävlisisaldus max 0,3 %
Mõõtmed 184 x 70 x 22 mm
Niiskuse sisaldus 15-18 %
Tuhasisaldus max 8 %

Turbabrikett on väga hea küttematerjal eelkõige eramute ja suvilate küttekolletes – ahjus, pliidi all ja keskküttekateldes. Samuti sobib turbabrikett põletamiseks kaminates ja saunaahjudes. Turbabrikett on kütteväärtuselt võrreldes õhkkuivade segapuu halgudega 1,4 korda parem (segapuu halgude kütteväärtus 25% niiskuse juures on umbes 3,5 MWh/t, turbabrikett omab arvestusliku niiskuse juures kütteväärtust 4,5 MWh/t). Ühes tonnis turbabriketis sisaldub ligikaudu sama palju energiat kui 3,8 ruumimeetris õhkkuivades küttepuudes.

Kasutamine

Turbabriketi kasutamisel harilikes küttekolletes mingeid takistusi pole, kuid turbabrikett vajab põlemiseks rohkem õhku kui puuhalud. Seetõttu soovitatakse turbabriketti põletada küttekolletes, mis oleksid varustatud restiga. Turbabrikett on kasutusel ka umbpõhjaga ahjudes ja kaminates, kuid sellel juhul on põlemiskadu suurem ning küttematerjali tuleb sagedamini segada. Tuleb arvestada, et turbabrikett tekitab põlemisel kordades suuremat tuhakogust kui halupuud.

Brikettide põletamisel tuleb jälgida, et ei tekiks mittetäielikku põlemist, sest turbabrikett eritab ebaühtlase põlemisega rohkesti destillaate ehk tõrva ja ammoniaaki sisaldavaid gaase, mis imbuvad jahtudes lõõridesse ja võivad tekitada siseruumis halba lõhna. Kui turbabrikett ei põle täielikult, siis väliseks tunnuseks on rohke musta (tumeda) suitsu tõusmine korstnast.

Süütamine

Turbabrikett tuleks süüdata pigem pealtpoolt, selleks sobivad kõige paremini süütetabletid või kuivad puuhalud. Samuti süttib turbabrikett paremini, kui jätta brikettide vahele piisavalt õhku.

Koos puitbriketi või halupuudega kasutatav turbabrikett tuleks küttekoldes süüdata samuti pealtpoolt. Kui küttematerjali alt süüdatakse, nagu seni veel valdavalt tehakse, siis süttib korraga liiga suur hulk kütust, mis põleb kiiresti ära. Kui anda vähem õhku, et turbabrikett ja muu küttematerjal põleks aeglasemalt, siis on oht, et tekkivad gaasid (lendosa) ei jõua põleda ning kondenseeruvad kas gaasikäigus või korstnas, igal juhul on see energiakadu. Põlemata gaasid (vingugaas, metaan, lenduvad gaasilised ühendid (VOC), polüaromaatsed süsivesikud (PAH)) ja peenosakesed saastavad ümbruskonna õhku.