KAMPAANIA

7. mail loosisime välja meie majakampaania peaauhinna – stiilse aiamaja Novara majatehaselt. Võitjaks osutus EVELIN VALGE! Palju õnne!
Õnnitleme ka kampaania vaheauhindade võitjaid ning täname kõiki osalejaid, kes kütsid enda kodu sel talvel ja kevadel Tallinna Küttelao uue TALECO puitbriketiga.

Loosimiste videosalvestised on nähtaval meie FACEBOOK`i lehel

 • Kampaania korraldaja on OÜ Asalto.
 • Kampaania kestab 01.12.2020 kuni 30.04.2021 (kaasa arvatud).
 • Kampaanias osalevad kliendid, kes kampaaniaperioodil ostavad Tallinna Küttelaost aluse Taleco puitbriketti ja täidavad teenidaja poolt antud loosikupongi(d). TALECO puitbriketiga saab tutvuda siin.
 • Iga kampaaniaperioodil ostetud alus Taleco puitbriketti annab osalejale ühe hääle.
 • Kampaania raames loositakse vaheauhindadena välja ka 4 alust Taleco puitbriketti. Vaheloosimised toimuvad jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis. Iga loosikupong osaleb ainult ühel vaheauhinnaloosimisel.
 • 7. mail 2021 loositakse kõigi täidetud loosikupongide vahel välja peaauhind – aiamaja.
 • Aiamaja koosneb 19m2 siseruumist ning 10m2 terrassist. Komplekti kuuluvad alusraam, seinad, pakettaknad ja -uks ning katuselaudis. Vundament ja katusekattematerjal ning kokkumonteerimine komplekti ei kuulu. Komplekt antakse kliendile üle detailidena.
 • Korraldaja teatab oma andmebaasis oleva telefoninumbri ja/või e-posti aadressi kaudu võitjale tema võidust loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul (v.a riiklikud pühad). Samuti avaldatakse võitja Tallinna Küttelao Facebooki-lehel.
 • Kui võitjaga ei ole korraldajast olenemata põhjustel olnud võimalik loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul ühendust saada (nt telefon on välja lülitatud, e-posti aadress on vale, vms) või võitja loobub võidust teadasaamise järel auhinnast, loosib korraldaja kampaanias osalejate hulgast välja teise võitja esimese loosimisega samadel tingimustel.
 • Võitja peab auhinna välja võtma kuni 1 aasta jooksul alates auhinnaloosimisest, vastasel korral kaotab ta õiguse auhinnale. Korraldaja toimetab auhinna kliendiga kokku lepitud ajal kliendi poolt valitud kohta Eesti piires.
 • Auhinna võib anda edasi kolmandale isikule, kuid auhindu ei maksta välja rahas.
 • Korraldaja ei vastuta auhinna tehnilise seisukorra ja garantiitingimuste eest – nende lahendamiseks antakse võtjale edasi majatootja kontakt.
 • Kõik korraldaja otsused kampaania kohta on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias osaleja kinnitab oma osavõtuga, et nõustub siinsete tingimustega ning on nõus võitjaks osutumise korral oma nime ja näo avaldamisega korraldaja kodulehel www.kütteladu.ee ning Tallinna Küttelao Facebooki-lehel.
 • Kampaanias osaledes annab võitja ühtlasi korraldajale loa pildistada/filmida auhinna üleandmist ja kasutada tema nime ja muid kampaaniaga seonduvaid andmeid meedias, reklaamides, PR-kampaaniates, üritustel jm ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 • Kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud, on korraldajal ühepoolne õigus kampaania katkestada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaanias osalejatele sotsiaalmeedia vahendusel esimesel võimalusel.
 • Kampaania lisainfo: telefonil 51 36 999 või e-postiaadressil info@kytteladu.ee.