KAMPAANIA 2018

Kytteladu_veeb_loosimine

 1. Kampaania korraldaja on Tallinna Kütteladu.
 2. Kampaania kestab 27.11.2017 kuni 31.03.2018 (kaasa arvatud).
 3. Kampaanias osalevad kõik kliendid kes kampaania perioodil ostavad Tallinna Küttelaost täisaluse kaupa – pelletit, puitbriketti, turbabriketti, kaminapuid või kivisütt.
 4. Kampaania raames loositakse välja 4 alusetäit kaupa Tallinna Küttelao tootevalikust (edaspidi auhinnad). Võitja saab valida endale sobiva toote – pellet, puitbrikett või kaminapuud. Valida saab ainult nende toodete vahel, mis on valiku tegemise ajal laos olemas.
 5. Iga klient osaleb loosis ühe häälega, sõltumata sellest mitu kampaania tingimustele vastavat ostu on kampaania perioodil sooritatud.
 6. Auhinnad loositakse välja järgmistel kuupäevadel: 05.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018, 05.04.2018
 7. Korraldaja teatab oma andmebaasis oleva telefoninumbri ja/või e-posti aadressi kaudu võitjale tema võidust loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul (v.a riiklikud pühad).
 8. Kui võitjaga ei ole korraldajast olenemata põhjustel olnud võimalik loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul ühendust saada (nt telefon on välja lülitatud, e-posti aadress on vale, vms) või võitja loobub võidust teadasaamise järel auhinnast, loosib korraldaja kampaanias osalejate hulgast välja teise võitja esimese loosimisega samadel tingimustel.
 9. Peale võidust teadasaamist peab võitja 6 kuu jooksul tegema valiku toote osas ja võidu välja võtma, vastasel juhul loetakse ta võidust loobunuks.
 10. Soovi korral transpordib Tallinna Kütteladu kauba võitjale koju, sel juhul kehtivad samad transporditingimused kui kauba ostmisel.
 11. Kõik korraldaja otsused kampaania kohta on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias osaleja kinnitab oma osavõtuga, et nõustub siinsete tingimustega ning on nõus võitjaks osutumise korral oma nime avaldamisega korraldaja kodulehel www.kytteladu.ee ning Facebooki lehel.
 12. Kampaanias osaledes annab võitja ühtlasi korraldajale loa kasutada tema nime ja muid andmeid meedias, reklaamides, PR-kampaaniates, üritustel jm ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 13. Loosimistel osalevad automaatselt kõik, kes on sooritanud kampaania tingimustele vastava ostu ajavahemikul 27.11.2017-31.03.2018. Soovist kampaanias mitte osaleda palume teatada e-posti aadressil info@kytteladu.ee
 14. Kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud, on korraldajal ühepoolne õigus kampaania katkestada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaanias osalejatele meedia vahendusel esimesel võimalusel
 15. Kampaania lisainfo: telefonil 5136 999 või e-posti aadressil info@kytteladu.ee