KAMPAANIA 2020 Oxforell

KAMPAANIATINGIMUSED

1. Kampaania korraldaja on OÜ Asalto.
2. Kampaania kestab 01.07.2020 kuni 31.07.2020 (kaasa arvatud).
3. Kampaanias osalevad kliendid, kes kampaaniaperioodil ostavad Tallinna Küttelaost täisaluse kaupa – pelletit, puitbriketti, turbabriketti, kaminapuid, grillsütt või kivisütt ja täidavad teenidaja poolt antud loosikupongi(d).
4. Iga kampaaniaperioodil ostetud täisalus annab osalejale ühe hääle.
5. Kampaania raames loositakse välja 4 vaheauhinda, milleks on vastavalt kliendi valikule ATV safari kahe kahekohalise ATV’ga või kanuumatk kahe kahekohalise kanuuga Oxforelli puhkekeskuse poolt ajavahemikus 01.09.2020-30.11.2020 võitja poolt soovitud kuupäeval ja eeldusel, et antud kuupäevaks ei ole juba varasemalt tehtud broneeringut. Mõlema valiku juurde kuulub matkajuht ning toitlustus neljale. Vaheloosimised toimuvad 9.07.2020; 16.07.2020; 23.07.2020 ning 3.08.2020. Iga loosikupong osaleb ainult ühel vaheauhinnaloosimisel.
6. 3. augustil 2020 loositakse kõikide kampaania jooksul esitatud kupongide vahel välja peaauhind, milleks on Oxforelli jahimaja rent koos õhtusöögi ja ööbimisega 15 inimesele ajavahemikus 01.09.2020-30.11.2020 võitja poolt soovitud kuupäeval kell 15.00 kuni järgmisel päeval 11.00ni, eeldusel, et antud kuupäevaks ei ole juba varasemalt tehtud broneeringut. Pakett ei sisalda tünnisauna kasutamist.
7. Korraldaja teatab oma andmebaasis oleva telefoninumbri ja/või e-posti aadressi kaudu võitjale tema võidust loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul (v.a riiklikud pühad). Samuti avaldatakse võitja Tallinna Küttelao Facebooki-lehel.
8. Kui võitjaga ei ole korraldajast olenemata põhjustel olnud võimalik loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul ühendust saada (nt telefon on välja lülitatud, e-posti aadress on vale, vms) või võitja loobub võidust teadasaamise järel auhinnast, loosib korraldaja kampaanias osalejate hulgast välja teise võitja esimese loosimisega samadel tingimustel.
9. Korraldaja annab loosimise tulemusena võitjatele üle voucherid ja kontaktandmed, millega võitja saab välja lunastada auhinna. Auhinnavoucheri võib anda edasi kolmandale isikule, kuid auhindu ei maksta välja rahas.
10. Korraldaja ei vastuta võitjale sobivate vakantsete aegade olemasolu eest Oxforelli puhkekeskuse graafikus ning teiste Oxforelli puhkekeskuses osutatud teenuste eest.
11. Kõik korraldaja otsused kampaania kohta on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias osaleja kinnitab oma osavõtuga, et nõustub siinsete tingimustega ning on nõus võitjaks osutumise korral oma nime ja näo avaldamisega korraldaja kodulehel www.kütteladu.ee ning Tallinna Küttelao Facebooki-lehel.
12. Kampaanias osaledes annab võitja ühtlasi korraldajale loa pildistada/filmida auhinna üleandmist ja kasutada tema nime ja muid kampaaniaga seonduvaid andmeid meedias, reklaamides, PR-kampaaniates, üritustel jm ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
13. Kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud, on korraldajal ühepoolne õigus kampaania katkestada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaanias osalejatele sotsiaalmeedia vahendusel esimesel võimalusel.
14. Kampaania lisainfo: telefonil 51 36 999 või e-postiaadressil info@kytteladu.ee.

TRANSPORT TALLINNAS JA HARJUMAAL TASUTA !

Info ja Tellimine
Tel: 66 00 190
Mob: 51 36 999
e-mail: info@kytteladu.ee

    Teie tellimissoov või küsimus

    Nimi *

    Aadress (tellimuse korral)

    Teie e-mail

    Teie telefon *